sülük tedavisi

Tıbbi Sülük Tedavisi

Sülük Tedavisi yani Hirudoterapi, tıbbi sülükler kullanılarak hastalıkları tedavi etmek amacıyla yüzyıllar boyunca uygulanan bir tedavi şeklidir. Sülükler önceden beri tedavi amacıyla kullanılmaktadır, ancak ilaçla tedavi yöntemleri arttıkça kullanımı da zamanla azalmıştır. Günümüzde sülüklerin kan emmeleri esnasında ısırdığı dokuya verdiği salgısında biyolojik ve farmakolojik açıdan çok sayıda etkili biyoaktif bir çok maddeler tespit edilmiştir.

Geleneksel tıpta çok eski çağlardan beri sülükler savaş ve yara tedavisi de dahil olmak üzere çeşitli durumlar için etkili bir tedavi olarak kullanılmaktaydı. Ancak, günümüzde sülük tedavisi, en çok plastik cerrahide kopan uzvun yerine dikilmesinde revaskülarizasyonu (yeniden damarlanma ve kanlanma) sağlamak amacıyla kullanılmakla birlikte, daha birçok rahatsızlıkta, yapılan tedaviye yardımcı bir metot olarak da uygulanmaktadır.

Tıbbi Sülük Tedavi Merkezleri, Sülük Uygulayan Hekimler >>>

Sülükler kan emerken aynı zamanda bu dokuya, içerisinde birçok biyoaktif maddenin bulunduğu bir salgıyı enjekte ederler. Bu biyoaktif maddeler; analjezik, antikoagulan, anti‐inflamatuar, miyorelaksan, immun modülatör, vasküler sirkülasyon
düzenleyici ve hipoksi giderici gibi insan vücudunda adeta bir ilaç benzeri farklı tıbbi etkiler oluşturmaktadırlar.

tıbbi sülük

Yetişkin bir sülük tek bir beslenmede kendi vücut ağırlığının yaklaşık on katı kadar (ortalama 5 ila 15 ml) kan emebilmektedir. Tedavinin etkinliği, sülüğün emdiği kandan ziyade daha çok salgıladığı biyoaktif madde miktarı ile doğrudan ilişkilidir.

Sülükler geleneksel ve tamamlayıcı tıpta birçok rahatsızlık için tedaviye destek olarak kullanılmaktadır. Sülükler, kalp ve dolaşım sistemi rahatsızlıklarında, kas‐iskelet sistemi rahatsızlıklarında, doku flepleri, replantasyon, sonrası revaskülarizasyon için, yumuşak doku yaralanmalarında, diabetes mellitus ve komplikasyonlarında, romatoid artritte ve diğer birçok rahatsızlıkta klinik kullanım alanı bulmuştur.

Tıbbi Sülük Uygulaması Nasıl Yapılır? >>>

Tıbbi Sülük Tedavi Merkezleri, Sülük Uygulayan Hekimler >>>

Sülük Tedavisi’nde istenmeyen Durumlar

En sık olarak

 • uzayan kanamalar, (tedavi sonrasında sülüğün yapıştığı yerde kanamanın 24 saatten daha fazla sürmesi)
 • alerjik reaksiyonlar (Sülüğün salgıladığı 147 çeşit enzimden birine karşı gelişebilir) ve
 • bakteriyel enfeksiyonlardır. (Sülük temiz değilse, tıbbi sülük kullanılmadıysa veya sülük uygulaması yapan kişi yeterli hijyen şartlarına uymadıysa tedavi sonrası sülük uygulanan yerde abse, akıntı veya iltihap oluşması durumu)

Bu uygulamalarda karşılaşılacak olumsuz durumların önüne geçmek için,

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının çalışmaları ile 27.10.2014 tarihinde 29158 sayılı Resmi Gazete’de “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği” yayınlanarak sülük uygulamasına standart getirilmiştir. Bu yönetmeliğe göre, steril tıbbi sülük kullanılarak yapılan uygulama tedaviyi destekleyici bir şekilde sertifikalı tabip tarafından yapılması gerektiği belirtilmiştir.

SÜLÜK TEDAVİSİ UYGULANMAYACAK DURUMLAR:

 • Kanama Diyatezleri (Hemofili gibi), aktif kanama odağının varlığı, ciddi anemi
 • Cerrahi girişim öncesi, kan sulandırıcı ilaç kullanımı (aspirin, plavix, heparin…)
 • Gebelik ve emzirme,
 • Sülük ya da diğer canlılara karşı alerji
 • Tedavi uyumunu etkileyen şiddetli psikiyatrik rahatsızlıklar
 • Lösemi, kemik iliği supresyonu varlığı ve Kanser vakalarında
 • Gastrointestinal kanama durumlarında (mide ülseri)
 • Kontrolsüz diyabet hastalığı veya kalp yetmezliği olanlarda
 • Son bir ay içinde mide-barsak kanaması gibi bir hastalık geçirmiş olması,
 • Cerrahi işlemlerin öncesi ve sonrası
 • Karaciğer siroz varlığında,
 • Bulaşıcı enfeksiyon varlığı (HIV pozitifliği vb.)
 • Diyaliz hastalarında (Diyalize girmekte olan hastaların vital bulguları çok değişken olduğundan)
 • Kalp pili varlığında,
 • Çocuklarda (18 yaş altı)
 • Menstruel dönemde,
 • Kemoterapi ve radyoterapi sırasında sülük tedavisi uygulanmamaktadır.

SÜLÜK TEDAVİSİNDE UYGULANMAMASI GEREKEN BÖLGELER:

 • Yumuşak cilt bölgeleri (Göz kapağı ve yakın çevresi gibi)
 • Keratinize bölgeler (Avuç içi, ayak tabanı gibi)
 • Önemli Damarların Üzerleri (Boyun, Çene altı, Koltukaltı, Kasık v.b.)

Geleneksel ve tamamlayıcı tedavi uygulamalarından olan tıbbi sülük tedavisinin konvansiyonel tedaviye destek olarak birçok hastalıkta terapötik etkiye sahip olduğu, özellikle son yıllarda giderek önem kazanmaktadır. Dünyanın en gelişmiş ekonomilerine sahip olan Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya ve ABD gibi ülkelerin azami derecede tıbbi sülük tedavisinden yararlandıkları bilinmektedir.

Tıbbi sülük tedavisi, sağlam bilimsel ilkelere dayanmaktadır ve hasta bakımının önemli ölçüde iyileştirilmesine neden olmaktadır.

Tıbbi Sülük Tedavi Merkezleri, Sülük Uygulayan Hekimler >>>