kayropraktik kayropraksi

Kayropraktik

Kayropraktik” yunanca bir kelimedir; chiro (el) ve practic (uygulama) kelimelerinden oluşmaktadır. Yani el ile yapılan tedavi anlamına gelmektedir.

El ile yapılan bu tedavide tedavinin temelini omurganın manipülasyonu oluşturduğu için çoğu yerde “manipülasyon” yada “omurganın manipülasyon tedavisi” olarak ta bilinmektedir. Halk arasında “çekme” olarak bilinen tedavinin bilimsel ve daha komplike olarak uygulanan şeklidir. 2012 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı tarafından Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları arasında gösterilmiştir.

İngilizce’de ‘Chiropractic’ olarak yazılır. ‘ Şiropraktik ’ ‘Kiropraktik’ gibi isimlerle telaffuz edilse de Türkiye’de kabul gören ismi ‘Kayropraktik’tir.

Vücudun kendi kendini iyileştirme yeteneği olduğunu vurgulayan bu yöntem vucuttaki bozulan yapıyı el ile eski haline getirmek suretiyle o bölgeye tekrar kan akışı sağlamak ve oradaki dokuları vucüdun iyileştirmesine izin vermektir.

Kayropraktik tedavi çok eskilerden beri kullanılmasına bilinmesine rağmen modern tıbbın gelişmesiyle birlikte arka plana atılmış bir yöntemdir. Bu tedavi geleneksel kökene sahip insanlık tarihi boyunca gelişerek gelmiştir fakat modern aletler kullanılmadığı için kullanırlığını kaybetmiştir.

2000’li yılların başından itibaren yavaş yavaş gündeme gelmeye başlamış ve modern tıp dünyası da bu tedaviyi görüp tanıdıkça ve etkilerini gördükçe onu tanımaya ve anlamaya çalışmıştır. Teknolojik aletlerin de yardımıyla birleştirilerek tedavilerin modern bilim ile entegresi sağlanmıştır.

Kayropraktik tedavinin yani omurganın manipülasyon tedavisinin esas amacı, omurganın dizilim bozukluğunun giderilmesi ve vücudun fonksiyonlarının düzenlenmesidir.

Kayropraktik Etki Mekanizması

Beynimizin devamı olan omiriliğimiz omurgalarımızın arkasında yer alır. Omirilik, tüm vücudumuza giden sinirler ile beyin arasındaki iletişimi sağlar. Omurgaların yapısındaki veya yerleşimindeki bir takım bozukluklar omiriliği de etkileer. Zamanla çeşitli nedenlere bağlı olarak (travma, stres, duruş bozukluğu, fıtık gibi) omurganın doğal yapısı bozulur. Böyle bir duruda beyin ile vücut arasındaki iletişimde bir takım aksaklıklar görülebilir. Bunlar çoğunlukla ağrı veya fonksiyon bozukluğu olarak (kabızlık, aşırı terleme, uykusuzluk vb) kendini gösterir.

Kayropraktör, Şiropraktiker, Kayropraksi Uzmanı Ara >>>

Omurganın tedavi edilebilir dizilim bozukluklarının kayropraktik yani omurganın elle manipülasyonu ile düzeltilmesi sayesinde var olan fonksiyon bozuklukları ya da ağrılar iyileşir.

Uygulamadaki temel amaç; dizilimindeki bozukluğun düzeltilmesi böylece beyin, sinir sistemi ve organlar arasında sağlıklı iletişimin sağlanmasıdır.

Kayropraktik tedavi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilmiş “bilimsel” bir tedavi yöntemidir. Ayrıca, Amerikan Tabipler Birliği bel ve boyun ağrıları tedavisinde ilk seçenek olarak kayropraktik tedaviyi öneriyor.

Kayropraktik Uygulama Şekli

Tedaviden önce hasta tüm yönleriyle değerlendirilerek hastalığı ve problemi oluşturan kaynaklar tespit edilir. Gerekli durumlarda hastadan MR, direk grafi vb. tetkikler istenir. Değerlendirme sonucu uygun şekilde tedavi uygulanır. Kayropraktik teknikler sırasında eklemden negatif basınç nedeniyle ‘klik’ sesi çıkabilir.

Kayropraktik Manipülasyon(Adjustment): Anatomik limitleri aşmadan, fizyolojik hareket alanının ötesine geçmeden eklemleri redükse(normal eksenine geri getirme) etmek. Kayropraktik, eklemi spesifik olarak tamamen güvenli bir şekilde düzeltir. Klasik yapılan manipülasyondan farklı olarak yalnızca bozuk olan eklemi düzelterek daha kalıcı ve rahat bir tekniktir.

Kayropraktik Sublüksasyon: Eklemde çıkık olmadan ekseninin, hareketliliğinin veya fizyolojik bütünlüğünün bozulduğu merkezi ve periferik nöral bütünlüğü bozabilecek fonksiyonel bir oluşumdur.

kayroraktik chiropractic

KAÇ SEANS GEREKİR?

Hastanın ve hastalığın durumunda göre haftada 2, haftada 1, iki haftada 1 ya da ayda 1 seans yapılır. Ortalama 6-8 seans planlanmaktadır. Fizik tedavi ve egzersiz ile birlikte yapılması tedavinin etkinliğini arttırır, tedavi süresini azaltır.

Kayropraktör, Şiropraktiker, Kayropraksi Uzmanı Ara >>>

Kayropraktik ile Tedavi Edilen Hastalıklara Örnekler

 • Bel ve boyun fıtıklarında
 • Duruş bozukluğuna bağlı bel, boyun ve sırt ağrıları
 • Strese bağlı yaygın kas ağrıları
 • Myofasiyal ağrı sendromları
 • Fibromyalji
 • Spor yaralanmaları
 • Baş ağrıları

Kayropraktik güvenli mi?

Kayropraktik ayarlamaları ve Kayropraktik hareketleri çok güvenlidir. Uygulama güvenliği ve yakaladığı başarı oranı sayesinde Kayropraktik, ABD ve Kanada’daki doğal sağlık yöntemleri içinde en popüler olanıdır.

Kayropraktik acıtır mı?

Normal şartlar altında Kayropraksiuygulaması acı vermez. Hastaların bir çoğu kayropraktiği keyif verici bulmakta ve anında rahatlatan bir deneyim olarak görmektedir.

Kayropraktik tedavisinden hangi durumlarda yararlanılabilir?

Kayropraksi en çok bel ağrılarının giderilmesinde kullanılan bir metot olsa da, araştırmalar bu yöntemin migren ağrıları, boyun ve omuz ağrıları,”karpal tünel” sendromu, “fibromyalji” ve” infantil kolik” gibi çeşitli başka rahatsızlıklarda da işe yaradığını ortaya çıkarmıştır.

Kayropraktik tedavi süreci nasıl olmalı?

İlk 4-5 seans haftada iki, sonra hastanın durumuna göre hala devam etmek gerekiyorsa haftada bir yapılabilir. Hastanın durumu iyiye gittikçe 2 haftada bir ve ayda bir takiple toplam 6-10 seans arası ideal olandır. Kayropraksi aylar boyunca onlarca seans yapılan bir tedavi yöntemi degildir. Tedavi planı kişiye göre degişir ve kişiye özeldir.

Kayropraktik tedaviler fizik tedavi seansları ve egzersizlerle desteklendiği zaman hem tedaviyi daha etkili hale getirmiş oluyoruz, hem de uzun vadede daha etkili sonuçlar elde ediyoruz.

Hastanın, kayropraksi uygulamaları için uygun olduğuna nasıl karar veriliyor?

Kayropraktik tedaviye kayropraksi eğitimini almış kişiler uygun endikasyon ve kontroendikasyona göre karar veriyor, gerektiği zaman diger branşlarla konsültasyon yapılıyor.

Uygulama sonrası omurgada ne gibi degisiklikler bekleniyor? Hastaların ilk tepkileri nasıl oluyor?

Eğer hastanın mekanik bir kısıtlılığı var ve bu da gündelik hayatta hareket kısıtlılığı yaratıyorsa uygun değerlendirmeler sonucu kısıtlılık bulunan noktaya uygulanan kayropraksi uygulama (adjustment veya düzeltme) hızlı sonuç verdiğinden hastalar uyguladığımız tedaviye mucizeymiş gibi bakabiliyor, biz bilimsel olarak uygulamamızın etki mekanizmasını anlatınca ilk şaşkınlığı üzerlerinden atıyorlar.

Tabiki de bu hızlı etki yukarda bahsettiğim mekanik durumlar için geçerli, her hasta ve hastalık için değil. Bir de kayropraktik teknikler sırasında eklemden negatif basınç nedeniyle ‘klik’ sesi çıkabiliyor,bu sese her hastamız farklı tepki verebiliyor.

Kimler Kayropraksi yapıyor?

Şu an yaygın olarak Kayropraksi eğitimi almış fizyoterapistler bu uygulamayı yapabiliyor. SGK tarafından karşılanmadığı için özel kliniklerde uygulanıyor. Bu eğitimi alan sertifikalı her hangi bir fizyoterapist veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı hekime müracaat edebilirsiniz.

Kayropraktör, Şiropraktiker, Kayropraksi Uzmanı Ara >>>

Kayropraksi yapılmaması gereken durumlar

 • Odontoid hipoplazisi, stabil olmayan os odontoideum vb. gibi anomaliler
 • Akut kırık veya bir vertebranın luksasyonu
 • Spinal kord tümörü
 • Osteomiyelit, septik diskit ve omurga tüberkülozu gibi akut enfeksiyonlar
 • Menenjiyal tümör
 • Spinal Kord veya intrakanaliküler hematomlar
 • Malign omurga tümörü
 • İlerleyici nörolojik defisit işaretleri ile birlikte fragmanlı disk hernisi
 • Üst servikal omurganın baziler invajinasyonu
 • Üst servikal omurganın Arnold Chiari malformasyonu
 • Anevrizmal kemik kisti, dev hücreli kemik tümörü, osteoblastom ya da osteoid osteoma gibi bening karakterli tümörlerin agresif çeşitleri
 • Ameliyat sonrası fiksasyon/stabilizasyon protezleri (yumuşak doku teknikleri uygulanabilir)
 • Kas ya da diğer yumuşak dokuların neoplastik hastalıkları
 • Pozitif Kernig veya Lhermitte belirtileri
 • Doğuştan, genel hipermobilite
 • İnstabilite belirtileri ya da modelleri
 • Syringomiyeli
 • Etyolojisi bilinmeyen hidrosefali
 • Diyastematomiyeli
 • Kauda equina sendromu