Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Nedir?

“Geleneksel ve tamamlayıcı tıp” fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, bunlara tanı koyma, iyileştirme veya tedavi etmenin yanında sağlığın iyi sürdürülmesinde de kullanılan, farklı kültürlere özgü teori, inanç ve tecrübelere dayalı, izahı yapılabilen veya yapılamayan bilgi, beceri ve uygulamaların bütünüdür. Batı tıbbını destekleyici ve tamamlayıcı yöntemlerdir. Ayrıca bu yöntemler birbirlerini tamamlarlar.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları; fiziksel ve psikolojik hastalıklardan korunma, bu hastalıklara tanı koyma, bunları iyileştirme veya tedavi etmenin yanında sağlığın iyi sürdürülmesinde de kullanılan, farklı kültürlere özgü inanç ve tecrübelere dayalı uygulamaların tümüdür.

Usulsüz ve bilgisizce yapılan uygulamaların önüne geçmek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Ekim 2014 tarihinde bu yöntemlerle ilgili yönetmelik resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre bakanlık tarafından 15 dalda yalnızca hekimlere ve sadece kendi alanında uygulama yapmak üzere diş hekimlerine yetki verilmiştir.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları

 1. Akupunktur
 2. Apiterapi (Arı Tedavisi)
 3. Fitoterapi (Bitkilerle Tedavi)
 4. Ozonterapi (Ozon Tedavisi)
 5. Mezoterapi 
 6. Hipnoz
 7. Proloterapi
 8. Osteopati
 9. Kayropraktik (Şiropiraktik)
 10. Kupa Uygulamaları (Kuru KupaYaş Kupa (Hacamat))
 11. Hirudoterapi (Sülük ile Tedavi)
 12. Maggot Terapi (Larva Tedavisi)
 13. Müzikterapi
 14. Refleksoloji
 15. Homeopati

Sağlık Bakanlığı tarafından yönetmeliğe dahil edilen bu tedaviler dışında ayrıca yaygın olarak kullanılan uygulamalar da vardır.

Biyorezonans, Aromaterapi, Enerji Tıbbı (Biyoenerji, Ayurveda, Yoga, Tai Chi)

Bu uygulamalarda esas olan hastaya Bütüncül Yaklaşım sergilemektir.

Bütüncül Yaklaşım (Holistik Tıp)

Bir insana bedensel, zihinsel ve ruhsal olarak bakarak değerlendirmek ve tanı koymak ve tedavide buna uygun yöntem ile başlamak esastır.

Bu yaklaşımda hasta pasif değil aktif olmalıdır, tedavinin bir parçası ona aittir. Doğru beslenme, egzersiz, kendini takip, zamanı planlama (çalışma-dinlenme-spor-beslenme saatleri ayarlanmalı), çevresel koşullarını iyileştirme (örneğin; yatak odasındaki her türlü elektrikli cihaz, bilgisayar ve telefonların çıkartılması) gibi şeyler hastanın yapması gerekenler listesindedir.