Akupunktur

Akupunktur, vücutta dengenin sağlanması esasına dayalı olarak uygulanan etkili ve bilimsel bir tedavi yöntemidir. Tedavide mikroplardan arındırılmış çelik, gümüş veya altından yapılan özel akupunktur iğneleri kullanılmaktadır. Geleneksel Çin tıbbında vücutta belirli noktalardan geçen enerji kanalları olduğu ve enerji akımındaki problemlerin hastalıklara neden olduğu düşünülmektedir. Bu noktalara uygulanan akupunktur ile bu enerji akımı düzelmekte, vücut dengesinin yeniden sağlanmakta, vücudun kendi kendini iyileştirmesi için harekete geçirilmekte ve böylece kişinin sağlığı düzelmektedir.

Akupunktur Uzmanları >>>

Kelime anlamı ‘iğne batırmak’ olarak tarif edilebilir. Akupunktur, ‘Akapunktur’ şeklinde yanlış telaffuzu da sıkça kullanılmaktadır. İngilizcede  ‘acupuncture’ olarak geçer.

Akupunktur, binlerce yıldır hastalıkları tedavi eden bir disiplindir. Günümüzde etkisi bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış olan akupunktur, tamamlayıcı ve koruyucu tıbbi bir uygulamadır.

Akupunkturun bilimsel temelleri

Yin-Yang teorisi: Çinlilerin ortaya attıkları bu teori, vücudun bütün fonksiyonlarında görülür. Açlık-tokluk, asit-baz dengesi, sempatikotoni-parasempatikotoni vb.

Yansıyan ağrı: İç organlardaki boşlukların ağrılarının deriye yansıması (mesela, kalp ağrısının sırta ve kola vurması gibi) bilimsel bir hakikat olup, derideki özel noktalarda (akupunktur noktaları) ağrı yaparak (yani iğne batırarak) iç organların görevlerini etkilemek mümkün olabilir.

Akupunktur noktalarının varlığının histolojik olarak gösterilmesi ve Kirliun fotoğrafi tekniği ile resimlerinin çekilmesi. Akupunkturun bir çeşit hipnoz olmadığı; çünkü hem küçük çocuklarda, hem de hayvanlarda uygulanmakta ve iyi sonuç alınmaktadır. Cerahi işlemler için uyuşturma, hipnozla insanların % 10’unda sağlanırken, akupunkturla % 70-95 başarılı olunmaktadır.

Çi Enerjisi (Qi Enerjisi) hakkında (dış bağlantıdır)

Akupunktur tedavisinde vücudun çeşitli bölümleri kullanılır. Birçok hastalığa ilişkin en çok uyarı noktasının bulunduğu alanlar ise kollar, bacaklar, sırt, karın ve kulaklardır.

Akupunkturda kulağın önemi nedir?

Kulakta bedenin hemen hemen her uzvuyla ilgili bir akupunktur noktası bulunmaktadır. Örneğin, insanın bağırsağı, kalbi, karaciğeri ile ilgili noktalar kulağında mevcuttur. Bu yüzden akupunktur tedavisinde vücutla beraber veya tek başına kulaktaki noktalar kullanılmaktadır. Öte yandan kulağın bu özelliği, hastalığın belirlenmesine, teşhise yardımcı olmaktadır. Kulaktan teşhis ve tedavi yöntemine “Auriculomedicine” denilmektedir.

Kulak Akupunkturu – Auriculomedicine

Kulak Akupunkturu uygulamalarında Kulak kepçesinde özel aletler vasıtası ile tespit edilen ve korrespondans noktalar adını verdiğimiz bölgelere altın yada gümüş iğneler 1 mm. derinliğinde batırılır. İğne batırıldıktan sonra 20 dk. kulak kepçesinde kalır. Seans bitiminde iğneler çıkarılır. Hastanın kulağına kalıcı iğneler ya da tohumlar takılmaz. Tedavi süresi hastalığa ve kişinin ne kadar süre ile hasta olduğuna göre (yeni başlayan ya da kronikleşmiş) değişiklikler gösterir.

İğne batırmanın etkileri nelerdir?

akupunkturKulak kepçesi normalde elektriksel olarak nötr bir organdır. Hastalık esnasında bu elektriksel nötrlük bozulur. Kulak kepçesinde özel aletler vasıtası ile elektriksel yükü değişmiş olan bu noktalar tespit edilerek noktanın pozitif ya da negatife doğru değişmiş olan elektriksel yükünü dengelemek için altın veya gümüş iğnelerle nokta uyarılır.

İğne batırıldığı zaman noktadan başlatılan impuls’larla sinirsel iletişim vasıtası ile beyindeki birtakım merkezler ve vücudun rahatsızlık olan bölgeleri doğrudan uyarılır. Vücut kullanılan metalin cinsine göre bu uyarıya birtakım kimyasal maddelerinin daha fazla salgılanması ya da salgıların azaltılması şeklinde cevap verir. Aynı zamanda rahatsızlık olan bölge doğrudan uyarıldığı için onarım cevabı verecektir. Sonuçta da her iki yolla vücudun bozulan dengesi düzeltilecek ve hastalıklar tedavi olacaktır.

Vücut akupunkturu nedir? Nasıl uygulanır?

Akupunktur tedavisinde sırt, boyun, el ve vücudun diğer bölümleri kullanılır. Birçok hastalığa ilişkin en çok uyarı noktasının bulunduğu alanlar ise alt kol ve alt bacaklardır.

Akupunktur Uzmanları >>>

Hastalığa göre belli nokta kombinasyonları seçilir ve bu akupunktur noktalarına steril çelik akupunktur iğneleri takılır. Hasta sakin bir odada ve rahat bir sedyede yatırılır, 15-30 dakika bekledikten sonra iğneler çıkarılıp atılır. Bu seanslar haftada 1 ila 3 arasında tekrarlanır. Genellikle 3-4 seans sonra durum değerlendirilmesi yapılarak tedavinin gidişi belirlenebilir.

Akupunktur nasıl uygulanır?

Akupunktur işlemine başlanmadan, hastanın akupunkturist doktor tarafından öyküsü alınır. Hasta muayene edilir, gerekli laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri yapılır. Hastanın yaşı, yaşam stili, beslenme durumu, uyku düzeni, genel durumu, hastalıkları, belirtileri, aldığı tedaviler, tedavilere bağlı yan etkiler gibi birçok faktör göz önünde bulundurularak bir tedavi planı hazırlanır. Seansların sayısı, süresi ve uygulanacak yöntem belirlenir.

İnsan vücudundaki belirli akupunktur noktalarına iğneler sayesinde yapılan uyarılarla organizmanın hemen her yerine ulaşabilecek bilgiler iletilmektedir. Bu iletişim, akupunktur noktasını oluşturan hücrelerden lokal hücresel uyarıların sinir terminallerine ve son olarak da beyne ulaşır. Beyin de bu uyaranı gerekli organlara ulaştırır ve ilgili organ ve uzuvlardaki fonksiyon bozuklukları düzelir.

Vücudumuzun kendi kendini onarım gücü çok yüksektir. Vücudumuzda bu gücü harekete geçiren belli uyarı noktalarına “akupunktur noktaları” denir. Bu noktalar uyarılarak enerji dolaşımı normale döndürülür ve hastalık hali ortadan kaldırılır. Böylece organizma kendi olanaklarıyla hastalığın ortadan kalkmasını sağlar. Hastalığın belirtilerine değil, nedenine yönelik bir tedavi metodudur.

Bir seans ne kadar sürer ve kaç seans uygulanır?

Her bir tedaviye seans denir. Bir seans 15-30 dakika arasındadır. Seanslar hastanın ve hastalığın durumuna göre haftada 2-3 kez veya haftada 1 kez olarak uygulanır. Seans sayısıda hastaya ve hastalığın durumuna göre değişir.

Akupunktur tedavisinin etkili olduğu alanlar;

 • Kilo verme

Akupunktur İğneleri
 • Menopozal şikayetler
 • Baş ağrıları
 • Sigara bırakma
 • Çocuklarda idrar kaçırma
 • Kas, eklem ve bel ağrıları
 • Sebebi belli olmayan hipertansiyon
 • Böbrek ağrısı
 • Yüz felci
 • Stres, panik atak ve depresyon gibi duygu durum bozuklukları
 • Uykusuzluk
 • Doğum ağrısının azaltılması
 • Adet ağrıları
 • Spastik kolon
 • Sınav korkusu ve uçak korkusu
 • Akupunkturu kimler yaptırabilir? Kimler yaptıramaz?

  Akupunktur herkese uygulanabilir ve doğru endikasyon( teşhis) konulursa da herkese iyi gelir. Ancak genelleme yapmak gerekirse %10-20 kadar insana etkili olmayabilir. Buna 5-8 seans’lık bir tedaviden sonra karar verilebilir ve tedavi sonlandırılır. Hastanın yaşına, cinsiyetine, tıbbi koşullarına göre seans sayıları farklı olabilir. Ama her hastalığa uygulanmaz, bunu doktorunuz size anlatacaktır.

  Akupunktur Uzmanları >>>

  Akupunktur çocuklara uygulanır mı? Lazer akupunktur nedir? Nasıl uygulanır?

  Evet uygulanır. İğneyi tolere edemeyecek yaşta olanlara laser akupunktr uygulanır.  Yani noktalara laser ışını tutulur. Çocuklar dışında kanama bozukluğu olan ve iğne batırılması sakıncalı olan hastalarda da laser ile tedavi yapılabilir.

  Akupunktur iğnesi nasıl bir iğne? Akupunktr acılı bir yöntem mi?

  Çok ince iğnelerdir, acı yaratmazlar. Günümüzde yaygın olarak çelik iğneler kullanılmasına rağmen altın ve gümüş iğneler de kullanılır. Her hasta için her seansta yeni steril iğneler açılır ve kullanıldıktan sonra atılır.

  Akupunktur öncesi ve sonrasında nelere dikkat etmek gerekir?

  Çok aç ve çok tok olunmamalı ve seansa yakın saatlerde ağır spor yapılmamalı.

  Akupunktur ile zayıflamak mümkün mü?

  Evet. Bilindiği gibi akupunktr alışkanlık tedavilerinde kullanılır. Kilo verme de beslenme alışkanlıklarının ve yaşam tarzının değiştirilmesi ile mümkün olduğuna göre, bu yeni alışkanlıkların edinilmesi sırasında, akapunktur hastaya çok büyük kolaylıklar sağlar.

  AKUPUNKTURUN TARİHÇESİ

  Geleneksel Çin Tıbbı , yaklaşık 3000 yıllık bir süre içerisinde gelişmiştir. II. Shang Hanedanı dönemine ait arkeolojik kazılarda tıbbi konuların anlatıldığı taşlar ve akupunktr iğneleri bulunmuştur. Noktaların yerleşimini gösterenşemalar ilk olarak 317-581 yılları arasında çizilmiştir.

  Avrupa’da ise akapunktur ile ilgili ilk kitapların yazılması 1600’lü yıllara rastlar.

  Akupunktur Uzmanları >>>

  1972’de ABD Başkanı Richard Nixon beraberindeki büyük bir heyet ile Çin’e resmi bir ziyaret yapmıştır. Bu ziyaret programı içinde Çinli doktorlar Amerikalı heyete “akapunktur anestezisi altında yapılan cerrahi bir operasyon” izletmişlerdir.

  Bu olaydan sonra, akupunkturun Batı’da popülaritesi artmış; uygulanması ve incelenmesi bütün dünyada yaygınlık kazanmıştır.